bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE strona główna 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Zobacz:
   
   Po powołaniach i upoważnieniach oraz przed rozwiązaniem stosunku pracy
   Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji
   Za rok 2010
   Za rok 2011
   Za rok 2012
   Za rok 2013
   Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
   Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji
   Za rok 2014
   Za rok 2015
   Za rok 2016
   Za rok 2017
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl