bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy strona główna 
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w
Czarnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:56:30.
Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania
Stałej Komisji Nadzorującej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:54:56.
Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 24 października 2017 r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki
komunalnej w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:48:43.
Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenia terminu złożenia wniosku
o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły
publicznej przez osobę prawną. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:45:53.
Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko – Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:27:23.
Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 15 września 2017 r. w sprawie udzielenia
przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości, Instrukcji obiegu
i kontroli dokumentów, Instrukcji
inwentaryzacyjnej, Instrukcji kasowej, Instrukcji
w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego
zarachowania dla Urzędu Gminy Czarna.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-11-08 08:24:44.
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w rejestrze jednostek organizacyjnych Gminy
Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:30:25.
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko ds. Podatków w Urzędzie Gminy w
Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:27:09.
Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:24:43.
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za
używanie pojazdu do celów służbowych  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:22:15.
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w
składzie komisji przetargowej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:19:21.
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie
Wójta Gminy w Czarnej w sprawie wprowadzenia
Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:16:01.
Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko – Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:12:33.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:08:23.
Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-08 10:05:07.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 marca 2017 r. w sprawie utraty mocy
zarządzenia w sprawie zmian w Regulaminie
organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:28:44.
Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-28 10:26:38.
Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna.
 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 11:05:31.
Zarządzenie Nr 65/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 02 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 11:02:25.
Zarządzenie Nr 64/17 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania
Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby
bezdomnych na terenie Gminy Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:59:48.
Zarządzenie Nr 63/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie
Wójta Gminy w Czarnej w sprawie ustalenia
Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu
Gminy w Czarnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:56:02.
Zarządzenie Nr 62a/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:52:21.
Zarządzenie Nr 62/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:51:13.
Zarządzenie Nr 61/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania
rzeczoznawców ds. szacowania strat w zwierzętach
lub produktach pochodzenia zwierzęcego.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:49:03.
Zarządzenie Nr 60/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w rejestrze jednostek organizacyjnych Gminy
Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:46:53.
Zarządzenie Nr 59/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do prowadzenia indywidualnych postępowań
z zakresu administracji publicznej dotyczących
świadczeń wychowawczych i wydania w tych
sprawach decyzji.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:45:01.
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie
upoważnienia dodatkowych pracowników w Urzędzie
Gminy w Czarnej do poświadczania zgodności z
oryginałem dokumentów urzędowych.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:37:32.
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w
Czarnej.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:34:13.
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze — Główna księgowa
placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w
Czarnej.  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2016-07-06 14:30:37 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:30:33 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń rodzinnych. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:26:43 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:22:56 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do realizacji zadań wynikających z
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym do
przyznania Karty Dużej Rodziny i wydawania w tych
sprawach decyzji administracyjnych. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:19:53 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 09:03:37 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 marca 2016 r. w sprawie: powołania
komisji przetargowej ds. kredytu konsolidacyjnego
na całkowitą spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów przez Gminę Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 08:28:26 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-15 08:22:14 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Czarna z dnia
23 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-23 11:19:11 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Czarna z dnia 8
lutego 2016 r. w sprawie Komisji do spraw
brakowania druków ścisłego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów
osobistych. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-23 11:04:47 | Data modyfikacji: 2016-07-06 14:31:33.
Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 05 lutego 2016 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.  

Załącznik Nr 2 Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-05 11:20:44 | Data modyfikacji: 2016-02-05 11:23:19.
Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Urzędu Gminy w Czarnej do wydania
decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu
administracji publicznej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-02 11:09:07 | Data modyfikacji: 2016-02-05 11:23:19.
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do
poświadczenia za zgodność z oryginałem.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:55:20 | Data modyfikacji: 2016-02-05 11:23:19.
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie doraźnych
zastępstw na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy
w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:50:10 | Data modyfikacji: 2016-02-05 11:23:19.
Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.  

wzór oferty

wzór umowy

wzór sprawozdania

 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-02-02 10:15:19 | Data modyfikacji: 2016-02-02 10:19:18.
Zarządzenie 38/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 23
listopada 2015 w sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:46:49 | Data modyfikacji: 2016-02-02 10:19:18.
Zarządzenie 36/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 2
listopada 2015 w sprawie udzielenia kierownikowi
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej
upoważnienia do prowadzenia postępowania i
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
dodatków mieszkaniowych.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:42:50 | Data modyfikacji: 2016-02-02 10:19:18.
Zarządzenie 35/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 12
października 2015 w sprawie ustanowienia
operatorów obsługi komisji wyborczych i
koordynatora gminnego w Gminie Czarna. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:35:55 | Data modyfikacji: 2016-02-02 10:19:18.
Zarządzenie 34a/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 6
października 2015 w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy w Czarnej do wydawania
decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu
administracji publicznej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:29:07 | Data modyfikacji: 2016-02-02 10:19:18.
Zarządzenie 34/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia 30
września 2015 zmieniające zarządzenie w sprawie
regulaminu postępowania przy dokonywaniu
wydatków publicznych nieobjętych przepisami o
zamówieniach publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:15:28 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 37/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie nadania
Urzędowi Gminy w Czarnej Regulaminu
organizacyjnego. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-11-23 08:18:52 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
9 września 2015 r. W sprawie uaktywnienia Gminnej
Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat
poniesionych na terenie województwa
podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, w których
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad,
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,
przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę.  
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 09:56:30 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
8 września 2015 r. W sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze do spraw Podatków w
Urzędzie Gminy w Czarnej. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 09:49:01 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
29 lipca 2015 r. W sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego i operatorów informatycznej
obsługi obwodowych komisji wyborczych. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 09:42:48 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Czarna z dnia
24.06.2015 r. W sprawie powołania komisji do
odbioru robót budowlanych zadania pn. Remont
drogi gminnej na działce nr ew.: 68/1, 68/2 w
miejscowości Żłobek w km 0+890 - 1+300. 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2015-09-09 09:31:55 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia
wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10
maja 2015 r. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 23:06:02 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 28 /15 Wójta Gminy Czarna z dnia
18 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia
koordynatora obsługi informatycznej w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 23:03:54 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 27/15 Wójta Gminy Czarna z dnia 2
marca 2015 r. w sprawie ustanowienia operatora
obsługi informatycznej gminnej komisji wyborczej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 23:01:27 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 26/ 15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do realizacji zadań wynikających z
ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym do
przyznawania Kart Dużej Rodziny i wydawania w
tych sprawach decyzji administracyjnych. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:55:43 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:49:34 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 24/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 20 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Komisji przetargowej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:46:50 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:43:56 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 22/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania
Komisji egzaminacyjnej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:40:38 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnej z dnia
04.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:38:17 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 20/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie doraźnych
zastępstw na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy
w Czarnej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:34:14 | Data modyfikacji: 2016-01-18 11:16:42.
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 27 stycznia 2015 r.w sprawie powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Więcej>>>

Załącznik

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:26:54 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:30:11.
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 

Więcej>>>

Załącznik

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:14:21 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy w Czarnej do wydawania
decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu
administracji publicznej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:11:19 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 16/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy w Czarnej do wydawania
decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu
administracji publicznej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:07:49 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 15/15 Wójta Gminy Czarna z dnia
12 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia zadań
pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych oraz kierownika kancelarii niejawnej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 22:03:14 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 14/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy w Czarnej do wydawania
decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu
administracji publicznej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:51:52 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 13/15 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie powołania
Zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób
bezdomnych na terenie Gminy Czarna. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:48:09 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 12 /14 Wójta Gminy Czarna z dnia
31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zastępcy
Wójta. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:44:28 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych oraz wydawania Kart Dużej
Rodziny. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:38:53 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Czarna z dnia
16 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia
Sekretarza Gminy do wykonywania czynności z
zakresu pracy wobec Gminy Czarna. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:35:45 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
ZARZĄDZENIE NR 9/14 WÓJTA GMINY CZARNA z dnia 16
grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika
Gminy do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:32:16 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Czarna z dnia 8
rudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
pracowników Urzędu Gminy w Czarnej do
poświadczania zgodności z oryginałem
dokumentów urzędowych. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:29:01 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
5 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania i
realizacji uchwał i zarządzeń na
poszczególnych stanowiskach pracy. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:24:57 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
4 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy
społecznej należących do właściwości gminy. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:11:47 | Data modyfikacji: 2015-04-21 22:22:05.
Zarządzenie Wójta Nr 5a/14 z dnia 03.12.2014 w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:06:05 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:21:42.
Zarządzenie Wójta Nr 5/14 z dnia 03.12.2014 w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 21:00:46 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Czarna z dnia 2
grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 20:33:37 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
2 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń rodzinnych. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 20:28:48 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
2 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji w sprawach ustalenia prawa do zasiłku dla
opiekuna. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 20:20:39 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia
2 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia. 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2015-04-21 20:09:30 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.85/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie
w sprawie powołania Komisji przetargowej 
 Zarządzenie Nr.85/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:56:11 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.84/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia
koordynatora gminnego, operatorów obsługi
informatycznej gminnej komisji wyborczej oraz
obwodowych komisji wyborczych  
 Zarządzenie Nr.84/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów obsługi informatycznej gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:55:45 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.84/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu
wydatków publicznych nieobjętych przepisami o
zamówieniach publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro  
 Zarządzenie Nr.84/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 14 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:55:15 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.83/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia
pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do realizacji rządowego programu dla
rodzin wielodzietnych oraz wydawania Karty Dużej
Rodziny 
 Zarządzenie Nr.83/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz wydawania Karty Dużej Rodziny

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:54:20 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.82/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do prowadzenia postępowań i wydawania
decyzji w sprawach ustalenia prawa do zasiłku
opiekuna 
 Zarządzenie Nr.82/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do zasiłku opiekuna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:53:53 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.81/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 27 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w
sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej 
 Zarządzenie Nr.81/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 27 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:53:00 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.80/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji
egzaminacyjnej 
 Zarządzenie Nr.80/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:51:15 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.79/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji
do szacowania strat spowodowanych przez klęski
żywiołowe 
 Zarządzenie Nr.79/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji do szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:50:42 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.78/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych 
 Zarządzenie Nr.78/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:50:13 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.77/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie regulaminu postępowania przy
dokonywaniu wydatków publicznych nieobjętych
przepisami o zamówieniach publicznych, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14.000 euro  
 Zarządzenie Nr.77/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:49:11 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.76/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia
operatorów obsługi informatycznej obwodowych
komisji wyborczych i koordynatora gminnego 
 Zarządzenie Nr.76/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i koordynatora gminnego

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:48:41 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.75/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 06 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizacje zadania
publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniana
kultury fizycznej. 
 Zarządzenie Nr.75/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniana kultury fizycznej.

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:48:11 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.74/2014 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizacje zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.74/2014 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:43:53 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.73/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika
wyborczego 
 Zarządzenie Nr.73/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:43:20 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.72/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej  
 Zarządzenie Nr.72/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:42:50 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.71/2014 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizacje zadania publicznego w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.71/2014 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:42:16 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.70/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.70/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:41:17 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.69/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie doraźnych zastępstw na stanowiskach
pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej 
 Zarządzenie Nr.69/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 10 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doraźnych zastępstw na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:40:46 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.68/2014 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu na realizacje zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniana kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.68/2014 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniana kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:40:15 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.67/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.67/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:39:35 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.66/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w
składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr.66/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:37:49 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.65/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji przetargowej  
 Zarządzenie Nr.65/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:37:20 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.64/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie określenie
organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu
obowiązków członków komisji przetargowej  
 Zarządzenie Nr.64/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:36:50 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.63/14 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie doraźnych zastępstw na stanowiskach
pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej 
 Zarządzenie Nr.63/14 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doraźnych zastępstw na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:36:11 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.62/2013 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 9.12.2013 r. w sprawie powołania komisji
Inwentaryzacyjnej 
 Zarządzenie Nr.62/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 9.12.2013 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:35:35 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.61/2013 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 9.12.2013 r. w sprawie powołania komisji
Inwentaryzacyjnej 
 Zarządzenie Nr.61/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 9.12.2013 r. w sprawie powołania komisji Inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:34:58 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.60/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.60/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:34:14 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.59/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 28 października 2013 r. w sprawie
przekazywania uchwał i zarządzeń 
 Zarządzenie Nr.59/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przekazywania uchwał i zarządzeń

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:33:35 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.58/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 października 2013 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie procedury zarządzania
ryzykiem w Urzędzie Gminy w Czarnej i jednostkach
organizacyjnych Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.58/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Czarnej i jednostkach organizacyjnych Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:33:05 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.57/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu zarządzenia Nr. 2/04 z dnia 15
listopada 2004 roku w sprawie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr.57/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr. 2/04 z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:32:23 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.56/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 4 października 2013 r. w sprawie zmian w
składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr.56/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 4 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:31:23 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.55/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 1 października 2013 r. w sprawie odwołania
udzielonego upoważnienia 
 Zarządzenie Nr.55/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie odwołania udzielonego upoważnienia

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:30:49 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.54/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.54/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:30:18 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.53/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 września 2013 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń rodzinnych  
 Zarządzenie Nr.53/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:29:48 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.52/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 23 września 2013 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia 
 Zarządzenie Nr.52/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 23 września 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:29:19 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.51/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 10 września 2013 r. w sprawie powołania
Komisji do przejęcia i przekazania dokumentacji 
 Zarządzenie Nr.51/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia i przekazania dokumentacji

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:28:52 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.50/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmian w
Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.50/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:28:20 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.48/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Czarnej 
 Zarządzenie Nr.48/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:27:48 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.47/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 31 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie
gminy w 2013 roku 
 Zarządzenie Nr.47/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 31 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 roku

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:27:17 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.47/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie
osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr.47/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:26:42 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.46/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu na realizacje zadania
publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniana
kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.46/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie Wspierania i upowszechniana kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:24:34 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.45/2013 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na
realizacje zadania publicznego w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.45/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:24:01 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.44/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie procedury zarządzania ryzykiem w
Urzędzie Gminy w Czarnej i jednostkach
organizacyjnych Gminy Czarna 
 Zarządzenie Nr.44/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Czarnej i jednostkach organizacyjnych Gminy Czarna

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:23:13 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej do opiniowania ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.43/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:35:17 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.42/2013 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie: Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej 
 Zarządzenie Nr.42/2013 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:34:45 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Zarządzenie Nr.41/13 Wójta Gminy w Czarnej z
dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w
składzie osobowym gminnej Komisji rozwiązywania
Problemów Alkoholowych 
 Zarządzenie Nr.41/13 Wójta Gminy w Czarnej z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:34:11 | Data modyfikacji: 2015-04-21 21:22:02.
Data wprowadzenia: 2014-10-14 12:34:11
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl