bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.czarna.pl
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA strona główna 
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
21/1 położonej w miejscowości Paniszczów,
gm. Czarna 
 Więcej >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-28 14:33:42.
Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
85/2 położonej w miejscowości Żłobek, gm.
Czarna 
 Więcej >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-12-28 14:28:10.
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2296R
Ustjanowa – Daszówka – Czarna w
miejscowości Czarna Dolna Gmina Czarna oraz
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr
2302R Czarna – Michniowiec 
 Zawiadomienie

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2017-08-29 15:07:34 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:11:49.
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA OBSZAR NATURA 2000
"Bieszczady" PLC 180001 

Raport_Bieszczady_Polana_28_07_2017.docx

Załącznik 1.pdf

 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2017-08-21 11:01:40 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:11:49.
POSTANOWIENIE o obowiązek przedłożenia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Rzeszowie następujących dokumentów... 
 więcej>>>

Opublikowane przez: Paweł Ochałek | Data wprowadzenia: 2016-04-01 08:28:46 | Data modyfikacji: 2017-08-29 15:11:49.
zabudowa zagrodowa: budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego,
budowa szczelnego zbiornika na ścieki, budowa
studni kopanej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą. 
 zawiadomienie o wszczęciu >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2014-06-13 11:24:59 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
Przebudowa drogi leśnej 
 zawiadomienie o wszczeciu post.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2014-04-09 07:35:11 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
Budowa wyciągu narciarskiego na działce nr ew.:
6/6 położonej w miejscowości Rabe, gmina
Czarna. 

zawiadomienie o zakończeniu >>>

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu >>>

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania>>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2014-03-04 10:08:56 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
Tymczasowy montaż przenośnego wyciągu
narciarskiego, niezwiązanego trwale z gruntem,
realizowanego na działce oznaczonej gr geod 6/6
obręb Rabe (nr 0009) 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zawieszeniu postępowania >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko >>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-10-30 11:27:54 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
"Ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l
wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do
przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na
działce nr 365/29 w m. Czarna Górna." 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Postanowienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania >>>

 Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2013-06-14 08:41:32 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
Obwieszczenie zbiorniki retencyjne L-ctwo
Teleśnica 
 Więcej >>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-06-21 15:02:03 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
"Budowa oczek wodnych w ramach projektu "Ochrona
In situ żubra w Polsce" - część południowa
Projekt Finansowany przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działce nr
ew.: 99,671,109,52,91.-zmiana decyzji. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania>>>

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-05-25 08:57:58 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
" Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w
układzie kaskadowym w Leśnictwie Teleśnica,
obręb ewidencyjny Paniszczów, gmina Czarna
(zadanie nr 7)" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-02-28 12:40:33 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
"Zabudowa osuwisk w leśnictwach Lipie i Skorodne" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: " Zabudowa osuwisk w leśnictwach Lipie i Skorodne".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-02-15 08:50:37 | Data modyfikacji: 2014-06-13 11:28:43.
"Budowa elektrowni wiatrowej o mocy turbiny 3kW" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.>>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia raportu o o oddziaływaniu na środowisko.>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-02-13 12:41:09 | Data modyfikacji: 2012-02-13 12:46:14.
„Eksploatacja złoża piaskowców „Polana” w
miejscowości Czarna Dolna – Polana gm.
Czarna” 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o przesłaniu raportu do organów opiniodawczych >>>

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Czarna o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-02-10 10:20:41 | Data modyfikacji: 2012-02-13 12:44:57.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: "budowa stacji paliw płynnych i LPG oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna Górna, Gmina Czarna, powiat bieszczadzki przy drodze wojewódzkiej nr 894 na działce nr 254/1".

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-01-30 12:38:20 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2012-01-05 09:51:19 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2011-12-07 11:35:33 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych 
 ObwieszczenieBurmistrz.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:34:53 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
 
 Wójt Gminy Czarna informuje o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: "Rozszerzeniu zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej".

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2011-09-12 09:01:23 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
 
 Zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:" Rozszerzenie zakresu koncesji nr 89/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2011-09-12 08:44:46 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
 
 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2011-09-12 08:29:52 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanej budowy Stacji paliw płynnych i LPG
oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna
Górna  
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-08-16 11:19:46 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia stanowiącego: Budowę oczek
wodnych w ramach projektu „Ochrona In situ
żubra w Polsce – część południowaProjekt
Finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działce nr
ew.: 99, 671, 109, 41 
 Więcej>>>

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-07-27 14:17:10 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
Obwieszczenie burmistrza Ustrzyk Dolnych
znak:IGP.7624/13/10 z dnia 2011-05-26 
 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-05-31 13:11:19 | Data modyfikacji: 2012-01-30 12:40:10.
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla
inwestycji pod nazwą: Budowa oczek wodnych w
ramach projektu „Ochrona In situ żubra w Polsce
– część południowa"  

 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:41:19 | Data modyfikacji: 2011-03-22 13:43:39.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
08-03-2011 brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla GAMESYSTEM  
 Więcej

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-03-09 19:16:40 | Data modyfikacji: 2011-03-09 19:22:15.
 
 OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu dla GAME SYSTEM

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2011-02-09 13:48:17 | Data modyfikacji: 2011-03-09 19:22:15.
 
 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - Wykonanie oczek wodnych w Nadleśnictwie Lutowiska

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2011-02-02 11:54:10 | Data modyfikacji: 2011-03-09 19:22:15.
 
 Zawiadominie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa oczek wodnych, Nadleśnictwo Lutowiska

Opublikowane przez: Agnieszka Różańska | Data wprowadzenia: 2011-02-02 11:52:21 | Data modyfikacji: 2011-03-09 19:22:15.
Data wprowadzenia: 2011-02-02 11:52:21
Opublikowane przez: Agnieszka Różańska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl