Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Mienie gminy strona główna 

Mienie gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna na dzień 31.12.2016  
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 09:53:18, wprowadzający: Paweł Ochałek
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna na dzień 31.12.2015 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 10:25:51, wprowadzający: Paweł Ochałek
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna na dzień 31.12.2014 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 09:50:09, wprowadzający: Paweł Ochałek
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna na dzień 31.12.2013 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 09:47:44, wprowadzający: Paweł Ochałek
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna na dzień 31.12.2012 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-02-29 09:45:48, wprowadzający: Paweł Ochałek
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
Czarna na dzień 31.12.2011 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 10:50:53, wprowadzający:
wersja do druku