Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM"
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Dom Kultury
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Szkoły
- Szkoła Podstawowa w Czarnej
- Gimnazjum w Czarnej
- Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Szkoły strona główna 

Szkoły
Uchwała Nr XXI/217/2017 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 13 lutego 2017r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe  
 Treść uchwały >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-02-16 12:02:32 Informację zaktualizowano 2017-02-16 12:02:52, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XV/135/16 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia od dnia 1
września 2016 roku Zespołu Szkół
Samorządowych w Czarnej.  

Uchwała Nr XV 135 16.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 08:58:29, wprowadzający: Paweł Ochałek
 

OGŁOSZENIE Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Czarnej WÓJT GMINY CZARNA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Zespołu Szkół Samorządowych w Czarnej ORGAN PROWADZĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ: Gmina Czarna. NAZWA I ADRES ZESPOŁU SZKÓŁ: Zespół Szkół Samorządowych w Czarnej, Czarna Górna 126, 38-710 Czarna


wiecej informacji >>>


 


 

 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 08:29:50, wprowadzający: Paweł Ochałek
REJESTR PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ
GMINĘ CZARNA  

 

REJESTR  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CZARNA

 

 

Lp.

 

Nazwa placówki oświatowej

 

 

Siedziba

 

Organ prowadzący

 

Data założenia

 

Uwagi

 

1.

 

Szkoła Podstawowa

im.Ignacego Łukasiewicza

wraz z Oddziałem Przedszkolnym

 

 

Czarna Górna 126

 

Gmina Czarna

 

01.09.1951r.

 Wchodzi w skład Zespołu Szkół samorządowych w Czarnej

(od 1.09.2016r.)

 

2.

 

Gimnazjum im.Prof.Stefana Myczkowskiego

 

 

Czarna Górna 126

 

Gmina Czarna

 

01.09.1999r.

Wchodzi w skład Zespołu Szkół samorządowych w Czarnej

(od 1.09.2016r.)

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 08:57:55 Informację zaktualizowano 2016-08-24 09:20:37, wprowadzający: Paweł Ochałek
REJESTR PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE CZARNA REJESTR PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W GMINIE CZARNA

 

 

Lp.

Nazwa placówki oświatowej

 

Siedziba

Organ prowadzący

Data założenia

Uwagi

1.

Szkoła Podstawowa

im.Ignacego Łukasiewiczawraz z Oddziałem przedszkolnym

Czarna Górna

Gmina Czarna

01.09.1951r.

 Wchodzi w skład Zespołu Szkół samorządowych w Czarnej
(od 1.09.2016r.)

2.

Podstawowa Szkoła Filialna

Czarna Dolna

Gmina

Czarna

01.09.1951r.

Zlikwidowana-31.08.2001r.

3.

Podstawowa Szkoła Filialna

Żłobek

Gmina

Czarna

01.09.1951r.

Zlikwidowana-31.08.2001r.

4.

Podstawowa Szkoła Filialna

Michniowiec

Gmina

Czarna

01.09.1951r.

Zlikwidowana-31.08.2002r.

5.

Szkoła Podstawowa

Im.Ks.Kardynała Wyszyńskiego

Polana

Gmina Czarna

01.09.1966r.

Zlikwidowana-31.08.2006r.

6.

Gimnazjum im.Prof.Stefana Myczkowskiego

Czarna Górna

Gmina Czarna

01.09.1999r.

 Wchodzi w skład Zespołu Szkół samorządowych w Czarnej
(od 1.09.2016r.)

7.

Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

Polana

Towarzystwo Salezjańskie

Pw.Św.Jacka

Inspektoria Krakowska

01.09.2006r.

 

8.

Zespół Szkół Salezjańskich

 

 

Polana

 

 

 

Towarzystwo Salezjańskie

Pw.Św.Jacka

Inspektoria Krakowska

01.09.2007r.

 Zmiana: po powstaniu Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 08:57:14 Informację zaktualizowano 2016-08-24 09:23:14, wprowadzający: Paweł Ochałek

Zobacz:
 Szkoła Podstawowa w Czarnej .  Gimnazjum w Czarnej .  Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie .  Szkolne Schronisko Młodzieżowe . 
wersja do druku