Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Gminy w Czarnej strona główna 

Rada Gminy w Czarnej
 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Radny sołectwa

1 Podraza Jan Przewodniczący Rady Polana
2 Lubaczewski Aleksander Wiceprzewodniczący Rady Czarna Górna
3 Bachniuk Maciej Radny Lipie
4 Banach Krzysztof Radny Michniowiec-Bystre
5 Bargiel Elżbieta Radny Czarna Górna
6 Czerwonka Radosław Radny Żłobek
7 Dobosz Marzena Radny Michniowiec-Bystre
8 Faber Adam Radny Czarna Górna
9 Kalamat Tomasz Radny Czarna Dolna
10 Korżyk Dorota Radny Czarna Dolna
11 Maj Danuta Radny Polana
12 Sokalski Zbigniew Radny Lipie
13 Sobiecka Katarzyna Radny Czarna Górna
14 Steciuk Sylwia Radny Czarna Górna
15 Stanisław Kochanowicz Radny Rabe

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-10 13:21:01 Informację zaktualizowano 2016-09-27 07:53:01, wprowadzający:
wersja do druku