Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM"
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Dom Kultury
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Szkoły
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne > Gminna Biblioteka Publiczna strona główna 

Gminna Biblioteka Publiczna
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej -
Uchwała Nr XXII/225/13 RG w Czarnej z dn.
18.04.2013 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2013-09-26 10:47:34, wprowadzający:
 
 Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnej
Data wprowadzenia informacji 2010-12-02 11:31:12 Informację zaktualizowano 2010-12-21 09:29:34, wprowadzający: Agnieszka Różańska
wersja do druku