Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
° 
° Po powołaniach i upoważnieniach oraz przed rozwiązaniem stosunku pracy
° Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji
° Za rok 2010
° Za rok 2011
° Za rok 2012
° Za rok 2013
° Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
° Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji
° Za rok 2014
° Za rok 2015
° Za rok 2016
° Za rok 2017
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE strona główna 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Zobacz:
   
   Po powołaniach i upoważnieniach oraz przed rozwiązaniem stosunku pracy
   Za rok 2010 po rozpoczęciu kadencji
   Za rok 2010
   Za rok 2011
   Za rok 2012
   Za rok 2013
   Za rok 2014 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
   Za rok 2014 po rozpoczęciu kadencji
   Za rok 2014
   Za rok 2015
   Za rok 2016
   Za rok 2017
wersja do druku