Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Konkursy na Dyrektorów Nabór na wolne stanowiska urzędnicze strona główna 

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Czarnej  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH SELEKCJI KOŃCOWEJ

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE >>>

 Ogłoszenie>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-09-07 12:40:22, wprowadzający:
Wójt Gminy Czarna ogłasza nabór na stanowisko
ds. Podatków 

Ogłoszenie o odwołaniu na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków w Urzędzie Gminy w Czarnej

 Ogłoszenie>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-06-07 09:21:06 Informację zaktualizowano 2017-06-07 09:23:33, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Czarnej 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

nabór - najw.liczba pkt.doc

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Ogłoszenie pdf

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-23 13:59:22 Informację zaktualizowano 2017-03-23 14:02:10, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy w Czarnej  

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze

PDF

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-03-14 14:47:38 Informację zaktualizowano 2017-03-23 14:03:14, wprowadzający:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze - Główny księgowy placówek
oświaty 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informacja o wyniku naboru

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-05-11 11:57:05, wprowadzający: Paweł Ochałek
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze WRZESIEŃ 2015 

LISTA KANDYDATÓW (poprawiona) SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Czarnej ds. Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKACH SELEKCJI KOŃCOWEJ

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2015-09-01 11:24:59 Informację zaktualizowano 2015-09-02 08:16:59, wprowadzający: Paweł Ochałek
Nabór na wolne stanowiko urzędnicze ds.
podatków 

Wyniki naboru

Lista kandydatów z największą liczbą punktów

Lista Kandydatów

 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-10-16 10:51:13 Informację zaktualizowano 2014-10-16 12:59:01, wprowadzający:
wersja do druku