Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA strona główna 

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
21/1 położonej w miejscowości Paniszczów,
gm. Czarna 
 Więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-12-28 14:33:42, wprowadzający:
Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
85/2 położonej w miejscowości Żłobek, gm.
Czarna 
 Więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-12-28 14:28:10, wprowadzający:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2296R
Ustjanowa – Daszówka – Czarna w
miejscowości Czarna Dolna Gmina Czarna oraz
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr
2302R Czarna – Michniowiec 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 15:07:34 Informację zaktualizowano 2017-08-29 15:11:49, wprowadzający:
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA OBSZAR NATURA 2000
"Bieszczady" PLC 180001 

Raport_Bieszczady_Polana_28_07_2017.docx

Załącznik 1.pdf

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 11:01:40, wprowadzający: Paweł Ochałek
POSTANOWIENIE o obowiązek przedłożenia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Rzeszowie następujących dokumentów... 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 08:28:46, wprowadzający: Paweł Ochałek
zabudowa zagrodowa: budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego,
budowa szczelnego zbiornika na ścieki, budowa
studni kopanej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą. 
 zawiadomienie o wszczęciu >>>
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 11:24:59 Informację zaktualizowano 2014-06-13 11:28:43, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Przebudowa drogi leśnej 
 zawiadomienie o wszczeciu post.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 07:35:11, wprowadzający:
Budowa wyciągu narciarskiego na działce nr ew.:
6/6 położonej w miejscowości Rabe, gmina
Czarna. 

zawiadomienie o zakończeniu >>>

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu >>>

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:08:56, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Tymczasowy montaż przenośnego wyciągu
narciarskiego, niezwiązanego trwale z gruntem,
realizowanego na działce oznaczonej gr geod 6/6
obręb Rabe (nr 0009) 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zawieszeniu postępowania >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko >>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 11:27:54, wprowadzający:
"Ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l
wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do
przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na
działce nr 365/29 w m. Czarna Górna." 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Postanowienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania >>>

 Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 08:41:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Obwieszczenie zbiorniki retencyjne L-ctwo
Teleśnica 
 Więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 15:02:03, wprowadzający:
"Budowa oczek wodnych w ramach projektu "Ochrona
In situ żubra w Polsce" - część południowa
Projekt Finansowany przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działce nr
ew.: 99,671,109,52,91.-zmiana decyzji. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania>>>

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 08:57:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
" Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w
układzie kaskadowym w Leśnictwie Teleśnica,
obręb ewidencyjny Paniszczów, gmina Czarna
(zadanie nr 7)" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 12:40:33, wprowadzający: Agnieszka Różańska
"Zabudowa osuwisk w leśnictwach Lipie i Skorodne" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: " Zabudowa osuwisk w leśnictwach Lipie i Skorodne".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 08:50:37, wprowadzający: Agnieszka Różańska
"Budowa elektrowni wiatrowej o mocy turbiny 3kW" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.>>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia raportu o o oddziaływaniu na środowisko.>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:41:09 Informację zaktualizowano 2012-02-13 12:46:14, wprowadzający: Agnieszka Różańska
„Eksploatacja złoża piaskowców „Polana” w
miejscowości Czarna Dolna – Polana gm.
Czarna” 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o przesłaniu raportu do organów opiniodawczych >>>

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Czarna o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 10:20:41 Informację zaktualizowano 2012-02-13 12:44:57, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: "budowa stacji paliw płynnych i LPG oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna Górna, Gmina Czarna, powiat bieszczadzki przy drodze wojewódzkiej nr 894 na działce nr 254/1".
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 12:38:20 Informację zaktualizowano 2012-01-30 12:40:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:51:19, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:35:33, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych 
 ObwieszczenieBurmistrz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:34:53, wprowadzający:
 
 Wójt Gminy Czarna informuje o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: "Rozszerzeniu zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej".
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 09:01:23, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:" Rozszerzenie zakresu koncesji nr 89/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 08:44:46, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 08:29:52, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanej budowy Stacji paliw płynnych i LPG
oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna
Górna  
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 11:19:46, wprowadzający:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia stanowiącego: Budowę oczek
wodnych w ramach projektu „Ochrona In situ
żubra w Polsce – część południowaProjekt
Finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działce nr
ew.: 99, 671, 109, 41 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 14:17:10, wprowadzający:
Obwieszczenie burmistrza Ustrzyk Dolnych
znak:IGP.7624/13/10 z dnia 2011-05-26 
 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:11:19, wprowadzający:
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla
inwestycji pod nazwą: Budowa oczek wodnych w
ramach projektu „Ochrona In situ żubra w Polsce
– część południowa"  

 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 13:41:19 Informację zaktualizowano 2011-03-22 13:43:39, wprowadzający:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
08-03-2011 brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla GAMESYSTEM  
 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 19:16:40 Informację zaktualizowano 2011-03-09 19:22:15, wprowadzający:
 
 OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu dla GAME SYSTEM
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 13:48:17, wprowadzający:
 
 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - Wykonanie oczek wodnych w Nadleśnictwie Lutowiska
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:54:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadominie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa oczek wodnych, Nadleśnictwo Lutowiska
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:52:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
wersja do druku