Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stowarzyszenia i związki członkowskie strona główna 

Stowarzyszenia i związki członkowskie
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr II/10/14 Rady
Gminy w Czarnej z dnia 09 grudnia 2014 r. w
sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-05-13 09:32:14, wprowadzający:
Uchwała Nr IX/94/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia
17 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 09:17:34 Informację zaktualizowano 2016-03-01 09:18:04, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy w Czarnej z dnia
09 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 08:47:12, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XXVII/245/13 Rady Gminy w Czarnej z
dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy Gminy Czarna z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2014 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 08:45:03, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr XX/178/12 Rady Gminy w Czarnej z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 08:42:21, wprowadzający: Paweł Ochałek
Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24
lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-03-01 08:39:05, wprowadzający: Paweł Ochałek
 
 załącznik do w/w uchwały.
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:45:40, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Uchwała Nr XXVII25310 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarna z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 oraz Program współpracy.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-14 12:44:09, wprowadzający: Agnieszka Różańska
wersja do druku