Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM"
° Gminna Biblioteka Publiczna
° Gminny Dom Kultury
° Zakład Gospodarki Komunalnej
° Szkoły
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki organizacyjne strona główna 

Jednostki organizacyjne
Wykaz Jednostek Organizacyjnych Gminy w Czarnej  

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W CZARNEJ

  1. Urząd Gminy w Czarnej - urzad@czarna.pl, wojt@czarna.pl
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej - gopsczarnab@interia.pl
  3. Gminny Dom Kultury w Czarnej
  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej
  5. Zespół Szkół Samorządowych w Czarnej, w skład którego wchodzą (od 1.09.2016r.):
        - Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej
        - Gimnazjum im. Prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej - gimczar2@op.pl
  6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej - zgk.czarna@interia.pl
 Zarządz.-zmiany w rejestrze jednostek.doc
Data wprowadzenia informacji 2010-12-07 08:54:47 Informację zaktualizowano 2016-08-24 09:10:04, wprowadzający: Paweł Ochałek

Zobacz:
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej "POMAGAM" .  Gminna Biblioteka Publiczna .  Gminny Dom Kultury .  Zakład Gospodarki Komunalnej .  Szkoły . 
wersja do druku