Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
° STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNA NA LATA 2015 - 2025
° Program Ochrony Środowiska
° Program Usuwania Azbestu
° Plan Rozwoju Lokalnego
° Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE strona główna 

PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE

Zobacz:
   STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZARNA NA LATA 2015 - 2025
   Program Ochrony Środowiska
   Program Usuwania Azbestu
   Plan Rozwoju Lokalnego
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna
wersja do druku