bip.czarna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Czarna www.czarna.pl
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA strona główna 

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Budowa zbiornika bezodpływowego Bukowina wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
21/1 położonej w miejscowości Paniszczów,
gm. Czarna 
 Więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-12-28 14:33:42, wprowadzający:
Budowa zbiornika retencyjnego Żłobek wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew.
85/2 położonej w miejscowości Żłobek, gm.
Czarna 
 Więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2017-12-28 14:28:10, wprowadzający:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2296R
Ustjanowa – Daszówka – Czarna w
miejscowości Czarna Dolna Gmina Czarna oraz
Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr
2302R Czarna – Michniowiec 
 Zawiadomienie
Data wprowadzenia informacji 2017-08-29 15:07:34 Informację zaktualizowano 2017-08-29 15:11:49, wprowadzający:
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA OBSZAR NATURA 2000
"Bieszczady" PLC 180001 

Raport_Bieszczady_Polana_28_07_2017.docx

Załącznik 1.pdf

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 11:01:40, wprowadzający: Paweł Ochałek
POSTANOWIENIE o obowiązek przedłożenia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w
Rzeszowie następujących dokumentów... 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2016-04-01 08:28:46, wprowadzający: Paweł Ochałek
zabudowa zagrodowa: budowa budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego,
budowa szczelnego zbiornika na ścieki, budowa
studni kopanej wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą. 
 zawiadomienie o wszczęciu >>>
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 11:24:59 Informację zaktualizowano 2014-06-13 11:28:43, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Przebudowa drogi leśnej 
 zawiadomienie o wszczeciu post.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-04-09 07:35:11, wprowadzający:
Budowa wyciągu narciarskiego na działce nr ew.:
6/6 położonej w miejscowości Rabe, gmina
Czarna. 

zawiadomienie o zakończeniu >>>

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu >>>

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania>>>
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:08:56, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Tymczasowy montaż przenośnego wyciągu
narciarskiego, niezwiązanego trwale z gruntem,
realizowanego na działce oznaczonej gr geod 6/6
obręb Rabe (nr 0009) 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o zawieszeniu postępowania >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko >>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data wprowadzenia informacji 2013-10-30 11:27:54, wprowadzający:
"Ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l
wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do
przechowywania i dystrybucji oleju napędowego na
działce nr 365/29 w m. Czarna Górna." 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Postanowienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania >>>

 Zawiadomienie o wszczęsciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2013-06-14 08:41:32, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Obwieszczenie zbiorniki retencyjne L-ctwo
Teleśnica 
 Więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-06-21 15:02:03, wprowadzający:
"Budowa oczek wodnych w ramach projektu "Ochrona
In situ żubra w Polsce" - część południowa
Projekt Finansowany przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działce nr
ew.: 99,671,109,52,91.-zmiana decyzji. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji >>>

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania>>>

 zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-05-25 08:57:58, wprowadzający: Agnieszka Różańska
" Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w
układzie kaskadowym w Leśnictwie Teleśnica,
obręb ewidencyjny Paniszczów, gmina Czarna
(zadanie nr 7)" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 12:40:33, wprowadzający: Agnieszka Różańska
"Zabudowa osuwisk w leśnictwach Lipie i Skorodne" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: " Zabudowa osuwisk w leśnictwach Lipie i Skorodne".

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-15 08:50:37, wprowadzający: Agnieszka Różańska
"Budowa elektrowni wiatrowej o mocy turbiny 3kW" 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania.>>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o nałożeniu na inwestora obowiązku przedłożenia raportu o o oddziaływaniu na środowisko.>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:41:09 Informację zaktualizowano 2012-02-13 12:46:14, wprowadzający: Agnieszka Różańska
„Eksploatacja złoża piaskowców „Polana” w
miejscowości Czarna Dolna – Polana gm.
Czarna” 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu >>>

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o przesłaniu raportu do organów opiniodawczych >>>

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Wójta Gminy Czarna o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku oraz sporządzeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko>>>

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania >>>
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 10:20:41 Informację zaktualizowano 2012-02-13 12:44:57, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: "budowa stacji paliw płynnych i LPG oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna Górna, Gmina Czarna, powiat bieszczadzki przy drodze wojewódzkiej nr 894 na działce nr 254/1".
Data wprowadzenia informacji 2012-01-30 12:38:20 Informację zaktualizowano 2012-01-30 12:40:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanej decyzji dla inwestycji pn.: " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2012-01-05 09:51:19, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Czarna o wydanym postanowieniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: " Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2011-12-07 11:35:33, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych 
 ObwieszczenieBurmistrz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-09-28 11:34:53, wprowadzający:
 
 Wójt Gminy Czarna informuje o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: "Rozszerzeniu zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej".
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 09:01:23, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:" Rozszerzenie zakresu koncesji nr 89/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 08:44:46, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzenie zakresu koncesji nr 83/93 o działalność związaną z wytłaczaniem wód złożowych do złoża Czarna uzyskiwanych w trakcie wydobywania ropy naftowej"
Data wprowadzenia informacji 2011-09-12 08:29:52, wprowadzający: Agnieszka Różańska
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
dla planowanej budowy Stacji paliw płynnych i LPG
oraz myjni samochodowej w miejscowości Czarna
Górna  
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 11:19:46, wprowadzający:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia stanowiącego: Budowę oczek
wodnych w ramach projektu „Ochrona In situ
żubra w Polsce – część południowaProjekt
Finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na działce nr
ew.: 99, 671, 109, 41 
 Więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 14:17:10, wprowadzający:
Obwieszczenie burmistrza Ustrzyk Dolnych
znak:IGP.7624/13/10 z dnia 2011-05-26 
 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-31 13:11:19, wprowadzający:
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach dla
inwestycji pod nazwą: Budowa oczek wodnych w
ramach projektu „Ochrona In situ żubra w Polsce
– część południowa"  

 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-22 13:41:19 Informację zaktualizowano 2011-03-22 13:43:39, wprowadzający:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNA z dnia
08-03-2011 brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla GAMESYSTEM  
 Więcej
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 19:16:40 Informację zaktualizowano 2011-03-09 19:22:15, wprowadzający:
 
 OBWIESZCZENIE o wydanym postanowieniu dla GAME SYSTEM
Data wprowadzenia informacji 2011-02-09 13:48:17, wprowadzający:
 
 Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - Wykonanie oczek wodnych w Nadleśnictwie Lutowiska
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:54:10, wprowadzający: Agnieszka Różańska
 
 Zawiadominie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa oczek wodnych, Nadleśnictwo Lutowiska
Data wprowadzenia informacji 2011-02-02 11:52:21, wprowadzający: Agnieszka Różańska
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.czarna.pl