Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Czarna  www.czarna.pl
Dane
Ogłoszenia
Konkursy na Dyrektorów
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
WYBORY
Gmina
Urząd Gminy
Kontrole zewnętrzne
Organy
Rada Gminy w Czarnej
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Zarządzenie Wójta - jako kierownika Urzędu Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
PLANY, PROGRAMY, STRATEGIE
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stowarzyszenia i związki członkowskie
PRZETARGI
NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Oświadczenia majątkowe za rok 2009
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji
ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Dane
 

BIP Archiwalny BIP do 31.12.2017

NOWY BIP DOTĘPNY POD TYMCZASOWYM ADRESEM

http://czarnagorna.biuletyn.net/

 

GMINA

NAZWA GMINY Czarna
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podkarpackie , pow. bieszczadzki
KOD 38-710
MIEJSCOWOŚĆ Czarna Górna 74
KONTAKT tel./fax (+48 13) 461-90-09, 461-92-33
e-mail: urzad@czarna.pl
Wójt Gminy mgr Bogusław Kochanowicz
tel. (13) 461-90-09
e-mail: wojt@czarna.pl, urzad@czarna.pl
Przewodniczący Rady Gminy inż. Jan Podraza
tel. (13) 461-90-09
e-mail: urzad@czarna.pl
Zastępca wójta
Sekretarz Gminy
mgr inż. Małgorzata Bartnik
tel. (13) 461-90-09
e-mail: urzad@czarna.pl
Skarbnik Gminy mgr Teresa Karabanowska
tel. (13) 461-90-09
e-mail: skarbnik@czarna.pl, urzad@czarna.pl

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 12:59:37 Informację zaktualizowano 2018-02-23 09:30:24, wprowadzający: Paweł Ochałek
wersja do druku